Režimy Stabi

From Aero Manual
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Stabi mode and the translation is 100% complete.

Other languages:
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎magyar • ‎italiano

Pro nastavení záchranného režimu nebo stabilizace vyberte odpovídající funkci ve Stabi/Funkce. Pokud je zvoleno Vypnuto, nebude použita žádná funkce.

Info.png Je také možné přiřadit tyto funkce odlišně pro každou banku.

From version 1.1.0 it is possible to activate the Stabi/Function in the two ways:

  • Záporný obecný zisk
  • Vybraný kanál (NOVÉ)

1 Záporný obecný zisk

Pro běžné létání se nastaví kladný obecný zisk. Avšak pro aktivaci zvolené Stabi/Funkce je zapotřebí nastavit záporný obecný zisk.

Info.png Obecný zisk stále plní funkci zisku gyra pro všechny osy, ale zároveň, podle toho, zda je kladná či záporná, může zvolenou funkci vypnout či zapnout. Tzn. je důležité nastavit hodnotu zisku správně pro oba režimy - letový režim i vybranou funkci. Běžně jsou hodnoty stejné, ale s opačným znaménkem (např. +60%/-60%).

Zvolená funkce je aktivní po celou dobu tak dlouho, co je obecný zisk záporný. Jakmile přejde na kladnou, jednotka přejde do běžného letového režimu. Protože jednotka umožňuje nastavit zisk jak pomocí vysílače, tak i přímo v software, jsou zde dvě možnosti jak vše nastavit a funkce aktivovat.

1.1 Zisk ve vysílači (nejčastější volba)

Tento způsob nastavování obecného zisku je mezi piloty nejrozšířenější. Ve vysílači si jednoduše zvolíte např. dvoupolohový přepínač (pro záchranný režim je nejvhodnější momentový spínač). Nastavení zisku gyra se v menu vysílače nejčastěji skrývá pod položkou GYRO. Pro začátek doporučujeme nastavit:

  • Pozice 0: 40% (běžný letový režim)
  • Pozice 1: -40% (zvolená funkce)

Takto nastavíte vhodný zisk gyra vrtulky a zároveň je možné vybrat, zda bude vybraná funkce aktivní.

Mějte na paměti, že je žádoucí nastavit vhodně zisk pro daný model. Také se ujistěte, že je funkce Obecný zisk přiřazena v programu.

1.2 Zisk nastavený v programu

Pokud si nepřejete nebo není možné nastavit obecný zisk ve vysílači, pak je zde možnost nastavení přímo v konfiguračním software. Aby byla tato volba aktivní, je nutné odřadit funkci Obecný zisk v okně Obecné/Kanály. Znamená to, že vysílačem již obecný zisk nebude možné měnit. Namísto toho bude hodnota pevně nastavena parametrem Senzor/Obecný zisk.

Je zde pouze nevýhoda v tom, že pro aktivování vybrané funkce je zapotřebí zvolit záporný Obecný zisk a nelze tuto hodnotu během letu měnit. Na druhou stranu jednotka nabízí funkci Přepínání bank, která již umožní nastavit Obecný zisk a dokonce i parametr Funkce pro každou banku odlišně.

1. First step
2. Second step

1.3 Funkce vs Gyro

Následující tabulka udává kdy Obecný zisk aktivuje zvolený režim parametru Funkce.

Funkce Obecný zisk Režim gyra Letový režim
Vypnuto 0 - 100% Head-Lock -
Záchrana (Normál) 0 - 100% Head-Lock -
Záchrana (Akro) 0 - 100% Head-Lock -
Stabilizace (Normál) 0 - 100% Head-Lock -
Stabilizace (Akro) 0 - 100% Head-Lock -
Vypnuto -100% - 0% Normal (Rate) -
Záchrana (Normál) -100% - 0% Head-Lock Záchrana
Záchrana (Akro) -100% - 0% Head-Lock Záchrana
Stabilizace (Normál) -100% - 0% Head-Lock Stabilizace
Stabilizace (Akro) -100% - 0% Head-Lock Stabilizace

2 Vybraný kanál

Zvolený režim parametru Stabi/Funkce bude aktivován vybraným kanálem v okně Obecné/Kanály.

Přiřazení kanálu
  1. Otevřete okno Obecné/Kanály.
  2. V pravé části okna Kanály zvolte F: Stabi funkce.
  3. Následně vyberte kanál, kterým má být funkce aktivována.
  4. Přiřaďte přepínač ve vysílači, kterým chcete funkci ovládat (zvolený přepínač by měl začít ihned reagovat).
Ukazatel funkce
  • 0 - funkce je neaktivní.
  • 1 - funkce je aktivní.

Stabi-function.png

Info.png Obecným ziskem lze stále volit režim gyra (Head-Lock nebo Normál).

2.1 Funkce vs Kanál

Následující tabulka ukazuje jak přiřazený Kanál aktivuje zvolený režim parametru Funkce.

Funkce Kanál Letový režim
Vypnuto -100% - 0% -
Záchrana (Normál) -100% - 0% -
Záchrana (Akro) -100% - 0% -
Stabilizace (Normál) -100% - 0% -
Stabilizace (Akro) -100% - 0% -
Vypnuto 0 - 100% -
Záchrana (Normál) 0 - 100% Záchrana
Záchrana (Akro) 0 - 100% Záchrana
Stabilizace (Normál) 0 - 100% Stabilizace
Stabilizace (Akro) 0 - 100% Stabilizace

2.2 Funkce vs Režim gyra

Dostupné režimy gyra jsou závislé na volbě parametru Funkce.

Funkce Obecný zisk Režim gyra
Vypnuto 0 - 100% Head-Lock
Záchrana (Normál) 0 - 100% Head-Lock
Záchrana (Akro) 0 - 100% Head-Lock
Stabilizace (Normál) 0 - 100% Head-Lock
Stabilizace (Akro) 0 - 100% Head-Lock
Vypnuto -100% - 0% Normal (Rate)
Záchrana (Normál) -100% - 0% Head-Lock
Záchrana (Akro) -100% - 0% Head-Lock
Stabilizace (Normál) -100% - 0% Head-Lock
Stabilizace (Akro) -100% - 0% Head-Lock