Difference between revisions of "Translations:Configuration/416/cs"

From Aero Manual
Jump to: navigation, search
(Created page with "Nastavení trimů se provádí proto, aby model letěl přesně i když je gyro neaktivní. S jednotkou Spirit lze provést trimovací let stejně, jako jste byli zvyklí. Nej...")
 
 
Line 4: Line 4:
 
Uložené hodnoty jsou vždy zobrazeny v záložce Pokročilé. Ve výchozím stavu jsou všechny nulové.
 
Uložené hodnoty jsou vždy zobrazeny v záložce Pokročilé. Ve výchozím stavu jsou všechny nulové.
 
Je-li aktivní Head-Lock režim, není nutné provádět trimovací let.
 
Je-li aktivní Head-Lock režim, není nutné provádět trimovací let.
 +
Pro vymazání uložených hodnot trimů stačí jednotku spustit s aktivovanou funkcí ''F: Nastavení trimů''.

Latest revision as of 10:40, 18 November 2017

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Configuration)
To set trims so that the model will fly precisely even without gyro enabled, you can perform a trim flight as you are used to do.
First from all, assign a free channel for the Special function - ''F: Set trim'' in the ''Channels'' window.
Then set the Global Gain at 0% and when doing a maiden flight, you can use trims directly in your transmitter to correct unwanted movement. After landing, activate the Set trim function. This function will save the trim values to the unit so that it will memorize current deflections. The activation is followed by a servo movement when successfull. The model must be completely without a motion to save it. Then you can turn off the power and return transmitter trims back to the center. On next power up, the unit will set saved trims after the initialization.
Saved trim values are always displayed in the Advanced. By default they are in zero. When using Head Lock gyro mode, you do not have to perform a trim flight.
To reset saved trims it is enough to start the unit with activated ''F: Set trim'' function.
TranslationNastavení trimů se provádí proto, aby model letěl přesně i když je gyro neaktivní. S jednotkou Spirit lze provést trimovací let stejně, jako jste byli zvyklí. Nejprve je zapotřebí přiřadit speciální funkci - ''F: Nastavení trimů'' v okně Kanály.
Následně se vypne zcela gyro pomocí obecného zisku na 0%. Poté opatrně vzlétněte a proveďte trimování ve vysílači tak, aby model nikam nezatáčel. Po přistání aktivujte přiřazeným přepínačem funkci nastavení trimů. Tímto se do jednotky uloží aktuální výchylky. Serva křidélek signalizují uložení. Pro úspěšné provedení je zapotřebí, aby byl model zcela v klidu během aktivace funkce.
Po uložení lze odpojit napájení a vrátit trimy vysílače zpět do středu. Následující připojení napájení již bude s nastavenými trimy.
Uložené hodnoty jsou vždy zobrazeny v záložce Pokročilé. Ve výchozím stavu jsou všechny nulové.
Je-li aktivní Head-Lock režim, není nutné provádět trimovací let.
Pro vymazání uložených hodnot trimů stačí jednotku spustit s aktivovanou funkcí ''F: Nastavení trimů''.

Nastavení trimů se provádí proto, aby model letěl přesně i když je gyro neaktivní. S jednotkou Spirit lze provést trimovací let stejně, jako jste byli zvyklí. Nejprve je zapotřebí přiřadit speciální funkci - F: Nastavení trimů v okně Kanály. Následně se vypne zcela gyro pomocí obecného zisku na 0%. Poté opatrně vzlétněte a proveďte trimování ve vysílači tak, aby model nikam nezatáčel. Po přistání aktivujte přiřazeným přepínačem funkci nastavení trimů. Tímto se do jednotky uloží aktuální výchylky. Serva křidélek signalizují uložení. Pro úspěšné provedení je zapotřebí, aby byl model zcela v klidu během aktivace funkce. Po uložení lze odpojit napájení a vrátit trimy vysílače zpět do středu. Následující připojení napájení již bude s nastavenými trimy. Uložené hodnoty jsou vždy zobrazeny v záložce Pokročilé. Ve výchozím stavu jsou všechny nulové. Je-li aktivní Head-Lock režim, není nutné provádět trimovací let. Pro vymazání uložených hodnot trimů stačí jednotku spustit s aktivovanou funkcí F: Nastavení trimů.