Translations:Configuration/430/cs

From Aero Manual
Revision as of 10:45, 18 November 2017 by Admin (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

ESC telemetrie je funkce, která umožní přenos telemetrických dat z regulátoru otáček až na obrazovku vysílače. Popsáno na stránce ESC Telemetrie.